ชอคโกแลตเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

บูลฮาวายปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

บูลฮาวายเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

บ๊วยปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 98 ชิ้น

บ๊วยเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 98 ชิ้น

สับปะรดปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

สับปะรดเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

โกโก้ปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

โกโก้เย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 98 ชิ้น

ส้มเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

ส้มปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

มะนาวปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 99 ชิ้น

มะนาว

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

ชามะนาว

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 98 ชิ้น

โยเกิร์ตปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

เสาวรสปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 99 ชิ้น

ปีโป้โยเกิร์ตปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿60.00 เหลือ 99 ชิ้น

หอมจันทร์

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

ชาเชียวปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 98 ชิ้น

ชาเชียวเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 98 ชิ้น

คาปูชิโน่ปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

คาปูชิโน่เย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

ลาเต้ปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

ลาเต้เย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

มอคค่าปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 99 ชิ้น

มอคค่าเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

เอสเปรสโซ่ปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

ชอคโกแลตปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

สตรอเบอรี่เย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

สตรอเบอรี่ปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 99 ชิ้น

ชานมปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

ชานมเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

แดงโซดามะนาวปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

แดงโซดามะนาวเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 99 ชิ้น

นมชมพูปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 100 ชิ้น

นมชมพูเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 99 ชิ้น

นมสดปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿55.00 เหลือ 99 ชิ้น

นมสดเย็น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿45.00 เหลือ 100 ชิ้น

นมสดโอริโอ้ปั่น

เครื่องดื่ม ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

฿60.00 เหลือ 100 ชิ้น